INNOWACJE

Zinkosan®


Zinkosan® - nowe spojrzenie na pierwiastek śladowy jako stymulator wzrostu

Wprowadzenie

W fizjologii żywienia prosiąt, tuczników i loch kluczową rolę odgrywa resorpcja mikroelementów w przewodzie pokarmowym. Zagadnienie to, szczególnie w ostatnich latach, jest tematem wielu dyskusji. Również dalece nie doceniany jest wpływ dostarczenia pierwiastków śladowych na florę bakteryjną i błony śluzowe jelita. Ze współpracy chemików, zootechników i weterynarzy badających mechanizmy działania i resorpcji zmiennych dawek cynku w przewodzie pokarmowym świni, powstał produkt Miavit Zinkosan®

O resorpcji cynku

Na resorpcję cynku w żołądku i jelitach świń decydujący wpływ wywiera zmieniający się wskaźnik kwasowości pH. Zawarty w premiksie względnie prosty cynk, pochodzący z tlenku cynku, reaguje w żołądku z zawartym tam kwasem solnym do chlorku cynku i podlega resorpcji w jelicie.

Resorpcja cynku

Z medycyny znane jest lecznicze zastosowanie tlenku cynku, jako maści działającej na skórze przeciw bakteriom i wirusom. W działaniu wielu enzymów resorbowany cynk odgrywa kluczową rolę i stanowi dlatego fundamentalną podstawę zdrowotności i odporności organizmu.

O produkcie

Opracowany przez Miavit produkt Zinkosan® nie reaguje z zawartym w żołądku kwasem solnym do chlorku cynku. Dopiero pod wpływem enzymu produkowanego przez trzustkę, w jelicie cienkim następuje uwalnianie tlenku cynku z produktu Zinkosan®.

Resorpcja cynku

W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie wiedeńskim (2003 r.) dowiedziono, że prosięta jedynie przy podawaniu w paszy produktu Zinkosan® wykazywały zadawalający poziom resorpcji cynku. Doświadczenia wiedeńskie pokazały znacząco zwiększoną zawartość cynku w jelicie cienkim i grubym.

W pierwszym przeprowadzonym doświadczeniu wystąpiła u prosiąt trzy dni po odsadzeniu biegunka. Zachorowały wówczas w grupie kontrolnej wszystkie zwierzęta, podczas gdy w grupie żywionej z dodatkiem preparatu Zinkosan® u 60% zwierząt biegunki nie wystąpiły. Doświadczenie to dowiodło także zdecydowanie większe przyrosty u prosiąt od drugiego tygodnia po odsadzeniu. Zastosowanie produktu Zinkosan® jako źródła cynku w praktyce prowadzi więc do redukcji strat, i jak pokazuje poniższa tabela jego dodatek do paszy od okresu odsadzenia, względnie od wagi osiągnięcia 16 kg pozwala te straty zredukować o połowę.

Przyrosty dzienne w g
CzasGrupaWartość średnia
2 tydzień po odsadzeniuKontrola
ZINKOSAN®
409,7
467,5
3 tydzień po odsadzeniuKontrola
ZINKOSAN®
464,3
477,9
4 tydzień po odsadzeniuKontrola
ZINKOSAN®
531,2
568,8

Podsumowanie

Produkt Zinkosan® został wprowadzony na rynek we wrześniu 2002 roku i stanowi zgodną z obowiązującym prawem paszowym mieszaninę surowców. Przy wykorzystaniu cynku z produktu Zinkosan® w doświadczeniach wykazano wyższe poziomy zawartości cynku w jelicie cienkim i grubym. Wyniki badań krwi, mięśni, wątroby i nerek wskazują na lepszą resorpcję cynku z produktu Zinkosan®. W poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań przy badaniu trzody produkt Zinkosan® zyskał ogromną popularność co przekłada się na coraz większe zainteresowanie wśród praktyków.

logowanie ADMINISTRATOR 142789